Ułatwienia dostępuUłatwienia
dostępu
Rozmiar czcionki Rozmiar czcionki Wysoki kontrast Wysoki kontrast Reset ustawień Reset ustawień
rejestracja widget projekty ue widget

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie obejmuje opieką dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego), oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale dziennym polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji w zależności od jego stanu zdrowia oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywania świadczeń terapeutycznych.

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym jest wystawiane przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 1. neonatologicznej;
 2. rehabilitacyjnej;
 3. ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 4. neurologicznej;
 5. reumatologicznej;
 6. chirurgii dziecięcej;
 7. endokrynologii dziecięcej;
 8. diabetologii dziecięcej lub
 9. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku / oddziale dziennym wynosi do 120 osobodni w roku kalendarzowym.

Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale dziennym kierowane są osoby:

 1. z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
 2. z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 3. z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 4. z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 5. z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 6. z zespołami aberracji chromosomów (np. zespół Downa);
 7. z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo - mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
 8. z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 9. z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 10. z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Dzieci na pobycie dziennym uczestniczą w różnorodnych formach oddziaływań terapeutycznych.

Uczestniczą w indywidualnych oraz grupowych zajęciach z zakresu logopedii, indywidualnej pracy z fizjoterapeutą, pracy z psychologiem, pracy z pedagogiem specjalnym lub oligofrenopedagogiem, pracy z terapeutą zajęciowym oraz terapeutą z zakresu integracji sensorycznej.