Ułatwienia dostępuUłatwienia
dostępu
Rozmiar czcionki Rozmiar czcionki Wysoki kontrast Wysoki kontrast Reset ustawień Reset ustawień
rejestracja widget projekty ue widget

Projekty UE

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania z zakresu rehabilitacji medycznej”.

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu przez nasz Zespół realizacji projektu „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania z zakresu rehabilitacji medycznej”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi VI Rynek Pracy, Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, a okres jego realizacji trwa od 01.11.2018 r. do 31.10.2021 r.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 330 osób, w tym kobiet w wieku 50-59 lat oraz mężczyzn w wieku 50 – 64 lata, zamieszkujących na terenie powiatów kościańskiego, śremskiego, jarocińskiego, gostyńskiego, leszczyńskiego, wolsztyńskiego lub grodziskiego. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby, które wyrażają chęć uczestnictwa w projekcie pn. „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania z zakresu rehabilitacji medycznej”, nie są objęte żadnym innym programem terapeutyczno-rehabilitacyjnym w związku ze schorzeniami narządu ruchu i kręgosłupa, finansowanym z NFZ, nie biorą udziału w analogicznym projekcie u innego beneficjenta, finansowanym ze środków publicznych, posiadają skierowanie na podjęcie rehabilitacji medycznej wydane przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę oraz w czasie ostatniego miesiąca nie przebywały w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym, ani nie korzystały z ambulatoryjnej/dziennej opieki rehabilitacyjnej w ramach kontraktu z NFZ w zakresie zbliżonym z opieką rehabilitacyjną objętą przedmiotowym programem zdrowotnym.

W ramach projektu planowane jest wsparcie w postaci konsultacji lekarskich, porady fizjoterapeuty, terapii indywidualnej, zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych. Ośrodek Rehabilitacji w Kościanie zapewni Kandydatowi lub Uczestnikowi Projektu możliwość skorzystania z usług dostępowych m.in. tłumacza języka migowego, pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej, przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Celem projektu jest wzrost szans na rynku pracy 330 (230K) osób zagrożonych dezaktywizacją zawodową z 7 powiatów Wielkopolski z powodu wieku lub stanu zdrowia, poprzez działania edukacyjne i profilaktyczno-rehabilitacyjne w okresie od 01.11.2018 do 31.10.2021 r.

Planowane efekty realizacji projektu to podjęcie pracy lub kontynuowanie zatrudnienia przez min. 165 osób oraz:

  • Wzrost częstotliwości podejmowania aktywności fizycznej przez osoby uczestniczące w projekcie,
  • Zmniejszenie nasilenia bólu w stawach narządu ruchu oraz stawach kręgosłupa u uczestników projektu,
  • Zwiększenie liczby czynności funkcjonalnych wykonywanych w ciągu dnia u uczestników projektu,
  • Zwiększenie poziomu wiedzy na temat występowania i możliwości leczenia oraz zapobiegania schorzeniom narządu ruchu i kręgosłupa w populacji osób biorących udział w projekcie
  • Zdobycie wiedzy i umiejętności wśród UP w zakresie nowych form spędzania aktywnie wolnego czasu, autoterapii.

Wartość projektu: 980 625,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 833 531,25 zł

Biuro projektu: ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 11A, 64-000 Kościan