Ułatwienia dostępuUłatwienia
dostępu
Rozmiar czcionki Rozmiar czcionki Wysoki kontrast Wysoki kontrast Reset ustawień Reset ustawień
rejestracja widget projekty ue widget

AOS Świadczenia w zakresie logopedii (Poradnia logopedyczna)

O poradnii

 • Świadczymy usługi w ramach podpisanego kontraktu z NFZ
 • Zapewnia ciągłą rehabilitację mowy dotyczącą:
  • Profilaktyki zaburzeń mowy
  • Diagnozy logopedycznej
  • Terapii logopedycznej
 • Diagnoza logopedyczna obejmuje:
  • badanie funkcji połykania
  • badanie funkcji oddychania
  • orientacyjne badanie słuchu
  • badanie lateralizacji
  • badanie mowy pod względem poprawności artykulacyjnej
  • sprawdzenie kompetencji językowej (nadawanie i rozumienie mowy)
  • wywiad z rodzicami
 • Terapia logopedyczna:
  • Na podstawie badania mowy oraz wywiadu z rodzicami (opiekunami) ustalany jest indywidualny plan terapii logopedycznej.
 • Profilaktyka zaburzeń mowy:
  • Zapewniamy wczesnodziecięcą diagnozę oraz stymulację wczesnego rozwoju mowy.

Rozwój mowy dziecka

Przedstawiamy Państwu krótką charakterystykę okresów rozwoju mowy dziecka. Wiedza na ten temat być może umożliwi Wam wstępną ocenę rozwoju mowy Waszego dziecka.

Okresy rozwoju mowy dziecka (wg. prof. Kaczmarka)

Okres prenatalny:

 • Tzw. etap przygotowawczy od 0 – 9 miesiąca życia płodowego. W tym okresie rozwija się mózg oraz narządy mowy (nadawcze i odbiorcze)

Okres niemowlęcy:

 • Tzw. Okres melodii (sygnału apelu) od 0 – 1 roku życia. Pojawia się głużenie, gaworzenie oraz echolalia. Dźwięki charakterystyczne dla tego okresu to: a, e, i, m, p, b, d, t. Forma wypowiedzi to krzyk i płacz.

Okres poniemowlęcy:

 • Okres wyrazu (sygnału jednoklasowego 1 – 2 r.ż) Dźwięki: o, u, a, e, y, p, b, m, t, d, n, l, k, ś, ć. Okres ten charakteryzują tzw. wypowiedzi jedno-członowe, wyraz-zdanie, pseudozdanie.
 • Okres zdania (sygnału dwuklasowego 2 – 3 r.ż) Dźwięki: a, o, u, e, y, ę, ą, p, b, m, w, f, s, z, c, t, d, n, i, ś, ź, ć, k, g, ch, ń., r. Wypowiedzi to zdanie z podmiotem i orzeczeniem – zdania oznajmujące, pytające i wykrzyknikowe.

Okres przedszkolny:

 • Okres swoisty mowy dziecięcej (swoistych form językowych od 3 – 7 r.ż) Dźwięki: sz, ź(rz), cz, . Słownictwo zawiera od 3500 – 7000 wyrazów (w zależności od środowiska wychowawczego). Dziecko posiada pełną zdolność budowania wypowiedzi i posługiwania się formami, które obowiązują.

Rodzicu! Jeżeli twoje dziecko

 • ok. 3 r.ż. nie mówi nic, albo bardzo mało
 • nie rozumie wszystkich treści do niego kierowanych
 • zamienia, opuszcza, przestawia głoski w wyrazach
 • wkłada język między zęby w czasie wymowy niektórych głosek (seplenienie)
 • nieprawidłowo realizuje głoski (np: głoskę r wymawia języczkowo tzw. r francuskie)
 • albo cokolwiek niepokoi Cię w rozwoju mowy twojego dziecka

Skontaktuj się z nami. Zapewniamy specjalistyczną pomoc i rozwiążemy Twoje wątpliwości.

Kontakt

Poradnia logopedyczna znajduje się w budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.

Adres:

64-000 Kościan
ul. Bączkowskiego 11a

Rejestracja telefoniczna odbywa się codziennie w godzinach pracy Ośrodka pod numerem telefonu (065) 512 12 70 
lub bezpośrednio w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie.

Warunkiem rejestracji jest skierowanie lekarskie do poradni logopedycznej.